Eigen fetisj maakt financiële wereld blind

Bij KBC staat hij op 17,2%, bij Belfius op 15,9% en bij Argenta maar liefst op 24,1%' de befaamde Common Equity Tier 1-ratio (CET1-ratio) of kernkapitaalratio. En dat terwijl hij minimum 10,25% moet zijn. Als je de bankjaarverslagen en de stresstest van de Europese Centrale Bank moet geloven zijn onze financiële instellingen nog nooit zo gezond geweest. Kijk je echter een beetje scherper, meer bepaald naar hoe die ratio berekend wordt, dan ziet het bancaire gezondheidsplaatje er minder rooskleurig uit. Financiële regelgeving en bankentoezicht dateren al van ver voor de financiële crisis van 2008. Het is pas na de kredietklap

Nieuwe golf van (de)regulering voor de financiële sector?

De Europese Commissie heeft haar twijfels over de veelheid aan financiële regels die na de crisis van 2008 werden opgelegd. Daarom schreef ze een consultatie uit waar vooral de financiële sector op heeft gereageerd. Vraag is of (de)regulering zal uitmonden in een efficiëntere en meer betrouwbare controle op de financiële wereld.   Door de financiële crisis werd Europa in 2009 bedolven onder een lawineëaan regelsëom het vertrouwen in de financiële sector te herstellen en de consument beter te beschermen. De diversiteit van de sector maakt dat er voor elke branche wel een richtlijn of verordening werdëuitgewerkt. Voor de banken heb

Ewald Engelen: ‘Niets geleerd uit financiële crisis’

Rommelhypotheken en waardeloze leningen dreven het wereldwijde financiële stelsel in 2008 over de rand van de afgrond. Een securitisatiegolf zorgde o.a. voor kunstmatig opgeblazen huizenmarkten en een juridisch-financieel onontwarbaar beleggingskluwen. Toch wil de Europese Commissie de securitisatiemarkt nieuw leven inblazen. Apache sprak met Ewald Engelen over het financiële EU-beleid.   Ewald Engelen Er zijn weinig intellectuelen die het financiële crisisdebat zo actief gevoed hebben als Ewald Engelen. Engelen, doctor in de politieke en sociale filosofie, is verbonden aan de faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universtiteit van Amsterdam. Werkend op de snijvlakken tussen mens, maatschappij en economie noemt hij zichzelf financieel

Europese kickstart voor een rondje bellen blazen

Kunstmatig opgeblazen hypotheek- en huizenmarkten, een juridisch-financieel onontwarbaar beleggingskluwen, onberekenbare risico's, systemische en grensoverschrijdende verwevenheid' het lijstje van de gevolgen van de securitisatiegolf is niet min. Toch heeft de Europese Commissie binnen haar plan voor een kapitaalmarktenunie eind 2015 een voorstel gelanceerd waarmee ze de Europese securitisatiemarkt nieuw leven wil inblazen. Jonathan Hill (Foto: Reporters ' Frank Rumpenhorst) Het financiële paradepaardje dat de Commissie-Juncker tegen 2019 op de Europese economie wil loslaten, is de veelbesproken kapitaalmarktenunie (Capital Markets Union, of CMU). Op zijn site schrijft Europees commissaris Jonathan Hill, verantwoordelijk voor financiële markten, dat het zijn doel is om 'het

Securitisatie: hypotheken en bubbels

Securitisatie. Het klinkt als de slogan van een tweederangs bewakingsfirma. Maar insiders herkennen er meteen het financieringsmechanisme in waarmee banken en andere instellingen in 2008 het wereldwijde financiële stelsel over de rand van de afgrond dreven. De oorzaak van de crisis was te wijten aan verpakte rommelhypotheken en waardeloze leningen die als beleggingen met een hoge rating werden verkocht. Maar hoe doe je dat, hypotheken verpakken? En hoe haal je daar dan winst uit? Welkom in de cursus verpakken-versnijden-verpatsen voor bankiers. (Foto: Flickr CC Tim Kwee) CMBS, ABS, RMBS, CDO' op het eerste zicht nietszeggende afkortingen, maar in se zijn

Coco’s bedreigen stabiliteit van Europese banken

Het geweld waarmee de bankencrisis van 2008 tot in de huiskamer van iedere spaarder binnendrong, is bij de meeste van die spaarders al naarëde achterkamers van hun geheugen verkast. Maar beleidsmakers, toezichthouders, academici en financieel experts zijn nu nog stevig aan het debatteren en reguleren om het financiële systeem en haar instellingen robuuster te maken. Naar aanleiding hiervan hebben banken een aantal nieuwe beleggingsinstrumenten ontworpen waarvan sommige specialisten zich afvragen of die niet de kiem van een nieuwe crisis in zich dragen.   Bad Bank (Foto: Klaus Klinger) Alle deskundigen en analisten zijn het erover eens: de bankencrisis in 2008