Ewald Engelen: ‘Niets geleerd uit financiële crisis’

Rommelhypotheken en waardeloze leningen dreven het wereldwijde financiële stelsel in 2008 over de rand van de afgrond. Een securitisatiegolf zorgde o.a. voor kunstmatig opgeblazen huizenmarkten en een juridisch-financieel onontwarbaar beleggingskluwen. Toch wil de Europese Commissie de securitisatiemarkt nieuw leven inblazen. Apache sprak met Ewald Engelen over het financiële EU-beleid.   Ewald Engelen Er zijn weinig intellectuelen die het financiële crisisdebat zo actief gevoed hebben als Ewald Engelen. Engelen, doctor in de politieke en sociale filosofie, is verbonden aan de faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universtiteit van Amsterdam. Werkend op de snijvlakken tussen mens, maatschappij en economie noemt hij zichzelf financieel